Ludens ZKM: samenwerking

Samenwerking

 

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen. Mensen vormen niet alleen de organisatie, zij zíjn het. Medewerkers worden gevraagd zich continue aan te passen en te werken aan de ‘fit’ tussen wat hen wordt gevraagd en wat zij te bieden hebben. Verschillen in belangen leiden makkelijk af van gezamenlijke doelen. Medewerkers worden gevraagd om te anticiperen, en om door middel van een feedbackcyclus gemotiveerd bij te dragen aan opbrengsten en verbetering. Ludens helpt in de ontwikkeling van duurzaam teamwork. Toepassing van filosofie en inhoud van het INK-model zijn richtinggevend.