Ludens ZKM: leiderschap

Leiderschapsontwikkeling

 

Ludens P&O gaat er van uit dat een gemeenschap, een organisatie wordt opgebouwd vanuit zichzelf organiserende, scheppende teams. De rol van Ludens P&O is om samen met het management te onderzoeken en helpen bevorderen dat medewerkers betrokken worden bij betekenisconstructie die weerbaar maakt en flexibel.

Ludens P&O helpt concentreren op doelen en netwerken, en zorg en aandacht houden voor diversiteit en vruchtbare innoverende interacties. De focus is op actuele vraagstukken, wat daarin wezenlijk is, en welke excellentie dat vraagt. De literatuur en concrete ervaringen bieden invalshoeken om positie te bepalen.